Gebruiksvoorwaarden

1. 1. Aanvaarding van de voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van Getflix (de "service"), aangeboden door Cakinberk Telekom Ltd Sti, is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de service niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Voorwaarden en Bepalingen. Door gebruik te maken van de dienst gaat u volledig akkoord met de voorwaarden en disclaimers in deze mededeling. Indien u deze Algemene Voorwaarden niet aanvaardt, dient u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de dienst.

2. 2. Advies

De inhoud van de Getflix-website en de bijbehorende service vormen geen advies en mogen niet worden gebruikt om een beslissing te nemen of na te laten.

3. 3. Verandering van gebruik

Cakinberk Telekom Ltd Sti behoudt zich het recht voor om:

  • de dienst of een deel ervan (tijdelijk of permanent) te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigt dat Cakinberk Telekom Ltd Sti niet aansprakelijk zal zijn jegens u voor een dergelijke wijziging of verwijdering, en
  • deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, en uw voortgezette gebruik van de dienst na eventuele wijzigingen zal worden beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging.

4. 4. Restituties

Cakinberk Telekom Ltd Sti verstrekt geen terugbetalingen voor "verandering van mening" redenen of andere redenen of kwesties buiten onze controle. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • wijzigingen die door diensten van derden worden aangebracht en die het functioneren van de dienst verhinderen.
  • wijzigingen die door de netwerkproviders worden aangebracht en die het functioneren van de dienst verhinderen.
  • het wettelijk worden geïnstrueerd om ondersteuning voor specifieke diensten van derden te verwijderen of de dienst geheel of gedeeltelijk af te sluiten.
  • verandering van gedachten bij de klant.

Cakinberk Telekom Ltd Sti biedt een gratis proefperiode van 14 dagen voor klanten om de Getflix-service te evalueren voordat zij een aankoopbeslissing nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich ervan te verzekeren dat de dienst geschikt is voor hem tijdens de gratis proefperiode, en voordat hij tot aankoop overgaat. Cakinberk Telekom Ltd Sti zal alleen terugbetalingen doen:

  • voor onjuiste kosten zoals dubbele betalingen of frauduleuze transacties, of
  • naar goeddunken van het management van Cakinberk Telekom Ltd Sti.

Alle vragen over facturering, inclusief geschillen, moeten worden gericht aan het Getflix Support team. Om uw privacy en veiligheid te waarborgen, kan Cakinberk Telekom Ltd Sti niet reageren op vragen over facturering die direct of publiekelijk (bijv. via Social Media) worden gesteld.

De Getflix-website kan links bevatten naar websites van derden die door anderen worden gecontroleerd en onderhouden. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

6.1.

Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de inhoud ervan (inclusief zonder beperking het ontwerp van de Website, de tekst, de afbeeldingen en alle software en broncodes in verband met de Website) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Cakinberk Telekom Ltd Sti of worden anderszins door Cakinberk Telekom Ltd Sti gebruikt zoals wettelijk is toegestaan.

6.2.

Bij de toegang tot de dienst gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik zult gebruiken. De inhoud mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

7. 7. Ontkenningen en beperking van aansprakelijkheid

7.1.

De dienst wordt geleverd op AS IS en AS AVAILABLE basis zonder enige expliciete of impliciete verklaring of goedkeuring en zonder enige vorm van garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid.

7.2.

Voor zover wettelijk toegestaan zal Cakinberk Telekom Ltd Sti niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade of verlies (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winsten) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de dienst.

7.3.

Cakinberk Telekom Ltd Sti garandeert niet dat de functionaliteit van de dienst ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de dienst of de servers die deze beschikbaar maken vrij zijn van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.

7.4.

Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden opgevat als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Cakinberk Telekom Ltd Sti voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Cakinberk Telekom Ltd Sti of die van haar werknemers of agenten.

8. 8. Recht op annulering of weigering van de dienst

Cakinberk Telekom Ltd Sti behoudt zich het recht voor, zonder terugbetaling, de service van een klant te annuleren en hun account te sluiten of service te weigeren voor ongepast gedrag zoals bepaald door het management van Cakinberk Telekom Ltd Sti, naar eigen goeddunken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • opzettelijk misbruik van onze dienst, met inbegrip van activiteiten zoals het hacken of het gebruiken van onze systemen om dos- of ddos-aanvallen uit te voeren.
  • beledigend, denigrerend of agressief gedrag tegenover een lid van het personeel van Cakinberk Telekom Ltd Sti of andere klanten van Cakinberk Telekom Ltd Sti.

9. 10. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord Cakinberk Telekom Ltd Sti en haar werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven in verband met vorderingen of acties die tegen Cakinberk Telekom Ltd Sti worden ingesteld als gevolg van een schending door u van deze Algemene Voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van de dienst.

10. 10. Scheiding

Indien een van deze Voorwaarden door een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal een dergelijke voorwaarde worden verbroken en zullen de overige Voorwaarden blijven bestaan en volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven.

11. 11. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de provincie Ontario en de wetten van Canada die daarin van toepassing zijn.

12. 12. Contact opnemen met ons

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden, de praktijken van deze site of uw omgang met deze site, neem dan contact met ons op.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2014.

We gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Door verder te surfen op deze site geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. Voor meer details, waaronder hoe u uw voorkeuren kunt wijzigen, kunt u ons Privacybeleid lezen.